Články, doporučení

19. 01. 2022 - Popis modelů pro předpověď PH ovcí

Na stránkách Plemdatu byl publikován model pro předpověď plemenných hodnot nejen romanovských ovcí. Odkaz je k dispozici zde.

Popis modelů pro předpověď PH ovcí

26. 11. 2021 - Přímá legislativa kolem šlechtění romanovských ovcí

Zásadní pro šlechtění všech hospodářských zvířat je plemenářský zákon a jeho prováděcí vyhláška.  Pokud jde přímo o romanovské ovce tak nejdůležitějším dokumentem je jeho  Šlechtitelský program schválený MZe.  Kromě toho si SCHOK nechal schválit i  obecné dokumenty platné i pro ostatní plemena ovcí:  Řád plemenných knih ovcí  a  Jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.

Přímá legislativa kolem šlechtění romanovských ovcí

05. 04. 2021 - Selen a jeho role ve výživě ovcí

Selen má nezastupitelnou roli ve vyživě (nejen) ovcí. V poslední době se však setkávám s jeho doporučením jako všeléku a to vůbec není dobře. Proto bude této problematice věnován následující článek. Selenu se zde pověnujeme z pohledu praktického využití. Rizikům předávkování je věnován závěr článku.

Selen a jeho role ve výživě ovcí

03. 04. 2021 - Reprodukční klíč

Hodnocení reprodukce je velmi důležité. Platí to u všech plemen ovcí, ale u romanovek obvzláště. Níže uvádíme klíč, podle kterého hodnotíme znaky reprodukce v našem chovu. Asi nejdůležitějším znakem z této skupiny je pro nás mateřský pud matky. Pro evidenci využíváme vlastní faremní software.

Reprodukční klíč

01. 02. 2021 - Jak je to s veterinárními úkony, které si může zajistit sám chovatel

Protože se množí dotazy, na téma "Odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat". Dovolíme si publikovat odkaz na materiál, který přebíráme od Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (www.vfu.cz). Tato univerzita zajišťuje i požadovaná odborná školení v tomto směru.

Jak je to s veterinárními úkony, které si může zajistit sám chovatel

02. 04. 2020 - Dotace na berana

Dotace na berana, dotace na krmné dny. To jsou častá hesla hledaná na našem webu, když se někdo zajímá o státní podporu držení plemenného berana. V zásadě jde vždy u dotační titul "2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2019 do 31.8.2020" , který je součástí dotačního programu "2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat". V tomto příspěvku se pokusím věc vysvětlit.

Dotace na berana

25. 03. 2020 - Metodika hodnocení zevnějšku romanovských beranů při výběru do plemenitby

Řada chovatelů se ztrácí v systému výběru beranů do plemenitby. Vlastní metodikou hodnocení romanovských beranů se proto zabývá tento příspěvek se snahou věc více osvětlit.

Metodika  hodnocení zevnějšku romanovských beranů při výběru do plemenitby

23. 02. 2020 - Vývoj RCPH a přidělování tříd u romanovských ovcí

Na přiloženém grafu můžete vidět,  že v posledních letech došlo u romanovských ovcí ke značnému růstu průměrných plemenných hodnot.  V následujícím článku se budeme věnovat systému přidělování tříd za plemenné hodnoty, který začně platit od podzimních nákupních trhů

Vývoj RCPH a přidělování tříd u romanovských ovcí

22. 02. 2020 - Konstrukce relativní celkové plemenné hodnoty RCPH

V České republice máme k dispozici u romanovských ovcí plemenné hodnoty pro 5 vlastností (přímý růst, nepřímý růst, plodnost, výška svalu a výška tuku). Ty jak bylo psáno v jiném článku,  jsou vyjádřeny relativně jako relativní plemenné hodnoty RPH. Pokud chceme ale posoudit celkovou genetickou kvalitu jedince, je třeba použít selekčního indexu. Ten se v naších podmínkách nazývá RCPH.

Konstrukce relativní celkové plemenné hodnoty RCPH

21. 02. 2020 - Plemenné hodnoty u romanovských ovcí v ČR

Způsobu vyjádření dílčích plemenných hodnot romanovských ovcí v ČR  je věnován následující příspěvek. Dílčí plemenné hodnoty jsou potom zdrojem pro výpočet selekčního indexu (RCPH - relativní celková plemenná hodnota).

Plemenné hodnoty u romanovských ovcí v ČR

Strana: 1  2 

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu