Přímá legislativa kolem šlechtění romanovských ovcí

Přímá legislativa kolem šlechtění romanovských ovcí

Zásadní pro šlechtění všech hospodářských zvířat je plemenářský zákon a jeho prováděcí vyhláška.  Pokud jde přímo o romanovské ovce tak nejdůležitějším dokumentem je jeho  Šlechtitelský program schválený MZe.  Kromě toho si SCHOK nechal schválit i  obecné dokumenty platné i pro ostatní plemena ovcí:  Řád plemenných knih ovcí  a  Jednací řád pro chovatele podílející se na šlechtitelských programech Svazu chovatelů ovcí a koz z.s.

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu