Dotace na berana

Dotace na berana

Dotace na berana, dotace na krmné dny. To jsou častá hesla hledaná na našem webu, když se někdo zajímá o státní podporu držení plemenného berana. V zásadě jde vždy u dotační titul "2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2019 do 31.8.2020" , který je součástí dotačního programu "2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat". V tomto příspěvku se pokusím věc vysvětlit.

Úvodem je třeba říct, že v naší zemi je povoleno k plemenitbě ovcí  používat výhradně tzv. licentované plemeníky. Toto nařízení upravuje tzv. "plemenářský zákon" (Zákon č. 154/2000 Sb.Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů). Zde podle § 15  odstavce (1) platí toto nařízení "K plemenitbě skotu, buvolů indických, zebu, koní, oslů, prasat, ovcí a koz mohou chovatelé, chovatelské podniky prasat a oprávněné osoby používat výhradně plemeníky zapsané ve speciální evidenci plemeníků (dále jen "ústřední registr plemeníků") nebo jejich sperma." V praxi to znamená, že je legální použivat pouze berany vybrané oficiálně do plemenitby s přiděleným státním registrem. Lidově řečeno, musí se používat jen papíroví berani (s POP,PP..).

Pokud jde o ocenění případného porušení, tak plemenářský zákon uvádí: ... Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků. Za tento přestupek může plemenářská inspekce uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Stejný postih hrozí i osobě právnické. Tyto sazby jsou tedy nově navýšeny.

Využívat k plemenitbě výhradně licentované plemeníky musí tedy i ten, kdo se ucházet o nějaké dotace nehodlá!

Stát využívá metodu cukru a biče. Bičem můžeme myslet výše uvedený postih, cukrem pak má být podpora "dotace na berana". Nuže pojďme se blíže podívat na ten cukr.

Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2019 do 31.8. 2020 je do 17 Kč na jeden krmný den., tj. 6 205 Kč na berana za celý rok.  Dotace se  vyplácí vždy za krmný den. Pokud je dnů méně, dotace se se počítá jen za dny, kdy chovatel berana choval. Dotace samozřejmě není jen pro toto období, ale je vyplácena i v obdobích předcházejících a věřím že dál vyplácena bude. Je jen nutné si uvědomit, že rok zde není od 1.1 do 31.12. ale vždy od 1.9. do 31.8.

Každoročně během měsíce září, je nutné podepsat žádost o tuto dotaci. Tuto žádost pro vás připraví zprostředkovatel.  Zprostředkovatelem je obvykle některý ze šlechtitelů Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. Pro nás například tuto službu zajišťuje pan Petr Jihlavec 777 754 804.  Za tuto evidenci plemeníka a administraci dotace podle nárokovaných krmných dnů berana si zprostředkovatel účtuje  500 Kč ročně bez DPH za jednoho berana.

 

Seznam povinností chovatele licentovaného plemeníka:

1) Kontrola zdraví - u licentovaných plemeníků je povinností chovatele 1 x ročně nechat odebrat krev a udělat serologické vyšetření na brucelozu (B. melitensis). Vyšetření je státní zakázkou a tedy hradí státní rozpočet.  Stát konkrétně hradí laboratorní vyšetření krevního vzorku a veterinář, který vzorek odebere, si také může zažádat o dotaci. Obvykle mu menší částkou navíc ještě přispívá chovatel.  Je to však již o jejich vzájemné dohodě.
2) Všechny ostatní povinnosti jsou společné jako u dalších chovaných kategorií

 

Seznam častých mýtů kolem této problematiky:

1) Nevyplatí se to.
Počítejte se mnou. Ceny mladých, tedy čerstvě vybraných beranů začínají někde na úrovni 5000 Kč.  Starší berani bývají levnější. Samozřejmě záleží na plemeni, poptávce a kvalitě konkrétního plemeníka.  Dejme tomu, že pořídím plemeníka za 5000 Kč. Nechám si ho jen jeden rok. Od státu dostanu 365 x 17 Kč, tedy 6205 kč. Přibližně 500 Kč si ponechá zprostředkovatel dotace. Kontrolu zdraví hradí stát, ale přece jen si něco řekne veterinář navíc, budeme počítat 300 Kč za odběr krve, což je luxusní poplatek. 6205 - 500 -300 = 5405.  Už za jeden rok pobytu berana, mám uhrazeny náklady na jeho pořízení. Samozřejmě mi zůstávají náklady na jeho krmení, ale ty bych měl stejně, i kdyby šlo o plemeníka "bez papírů". To nemluvím o tom, že mi dál zůstává hodnotný plemeník  a ne jen cena masa, že jej mohu dál prodat, nebo pokračovat v čerpání dotací na krmný den.  Nakonec něco by měl stál i alternativní plemeník bez papírů. Nemluvě o tom, že se nevystavuji pokutě za využívání nelicentovaného plemeníka. Hlavním rizikem je samozřejmě to, že jde  o dotaci "do" 17 Kč na krmný den. Tato dotace může být krácena nebo dokonce zrušena. Je ale pravda, že  dotace je už vyplácena několik desetiletí a její zrušení se jeví jako nepravděpodobné.  Je také pravdou, že už v minulosti byla krácena třeba až na 8 Kč na krmný den, ale již několik let je proplácena v plné výši.

2) Abych mohl dotaci čerpat, musím mít chov v KU (kontrola užitkovosti).
Není to pravda. Dotace není podmíněna nijak tím jestli jste v KU, ani tím kolik máte bahnic a dokoce ani tím jestli beranem zrovna ten rok připouštíte nebo ne.

3) Celé je to velké papírování
Není to pravda, veškerou administraci za vás zajistí zprostředovatel. Vy jen vyplníte v žádosti číslo berana, kdy stál u vás, svoji adresu a další kontaktní údaje a podepíšete. Celé zvládnete vyplnit z pár minut.

 

Co je tedy třeba udělat abych měl vše v pořádku?

1) Pořídit licentovaného plemeníka

2) 1 x ročně zajistit odběr krve na kontrolu zdraví

3) Nezapomenout podat každý rok žádost o dotaci

 

  

 

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu