Vývoj RCPH a přidělování tříd u romanovských ovcí

Vývoj RCPH a přidělování tříd u romanovských ovcí

Na přiloženém grafu můžete vidět,  že v posledních letech došlo u romanovských ovcí ke značnému růstu průměrných plemenných hodnot.  V následujícím článku se budeme věnovat systému přidělování tříd za plemenné hodnoty, který začně platit od podzimních nákupních trhů

Předně je potřeba říci, že přidělování tříd za RCPH nemá šlechtitelský význam, protože je vlastně hrubým tříděním zvířat podle plemenných hodnot a stejně by se třída měla v čase měnit podobně jako RCPH. Přidělování tříd má hlavní význam u mladých beránků, protože se i podle nich následně přiznává nebo nepřiznává nárok na dotace za vyprodukovaného plemeníka.

Díky tomu, že RCPH je standardizována na průměr 100 a odchylku 10, nabízí se velmi jednoduchý systém přidělování tříd podle hranic RPH. Víme že například více než průměr (100) + jednu směrodatnou odchylku (10) má něco přec 15% zvířat. Takže se dohodlo, že například zvířata s RCPH nad 110 (tedy 100 +10 )  dostanou přidělenu třídu ER za RCPH.

Složitější situace nastává u mladých zvířat. Konkrétně naše romanovské plemeno vykazuje značný průměrný nárůst RCPH v posledním ročníku. Průměr všech jehňat narozených v roce 2019 pro RCPH je teď 115,4. Limit by tedy splnila velká část populace nejmladších jehňat. Proto u mladých beránků, je odlišný systém přidělování tříd. Například 15 % nejlepších beránků z posledních dvou ročníků dostává třídu ER.

 

Konkrétní přidělování třídy za RCPH

  1. U mladých plemenných beránků se třída za RCPH stanovuje v rámci ročníku narození (datum narození od 1. 10. do 30. 9. následujícího roku) a ročníku předcházejícího roku narození hodnocených zvířat daného plemene.
  2. U ostatních plemenných zvířat se třída za RCPH určí podle její hodnoty
  3. Třídy za CPH se přidělují následovně:

U mladých plemenných beránků

- ER    1-15% zvířat s nejvyšší RCPH

- E       zvířata v rozmezí 16-50% pořadí hodnot RCPH

- I        zvířata v rozmezí 51-85% pořadí hodnot RCPH

- II       zvířata s 86% pořadí a více hodnot RCPH

U ostatních plemenných zvířat podle hodnoty RCPH

                        ER      nad 110

                        E         nad 100 do 110

                        I          90 až 100 včetně

                        II         pod 90

 

 

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu