Poradenství

Chovu ovcí se věnujeme již více než 20 let. Naše stádo se pravidelně umisťuje mezi produkčně nejlepšími chovy v České republice a naši odchovanci získávají  tituly národních šampiónů. Náš genetický materiál využívají chovatelé v několika zemích.  Toto vše nás velmi těší a tyto výsledky jsou spojeny i se zájmem jiných chovatelů o návštěvu chovu a o konzultace. Kontakt s dalšími chovateli máme velmi rádi, ale v poslední době narážíme na to, že tento stav již překročil naše časové možnosti. Dalším chovatelům pomáháme a chceme pomáhat i nadále, ale vše vyžaduje nějaký systém, aby to nebylo na úkor práce v našem chovu. Řadu informací najdete na našich internetových stránkách s informačním bonusem pro naše zákazníky ve VIP sekci. I nadále nabízíme i individuální poradenství ať už ve formě návštěvy nebo návštěv u nás nebo ve vašem chovu. V tomto případě bychom ale naše poradenství považovali za placenou službu. Naše služby lze samozřejmě kompenzovat nejen finančně ale i vaší pomocí  u nás na farmě. Zjednodušeně nám jde o to, aby čas který věnujeme jiným chovům, nešidil naše ovečky. 
 
Naše poradenství lze považovat za kompletní pokud jde o chov ovcí. Pomůžeme s legislativou, ošetřováním a dalšími záležitostmi, ale hlavně si zakládáme na plemenářském poradenství (šlechtění ovcí) a poradenství ve výživě. Snažíme se prosazovat moderní pohledy na chov ovcí a bořit dnes překonané mýty.

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu