Reprodukční klíč

Reprodukční klíč

Hodnocení reprodukce je velmi důležité. Platí to u všech plemen ovcí, ale u romanovek obvzláště. Níže uvádíme klíč, podle kterého hodnotíme znaky reprodukce v našem chovu. Asi nejdůležitějším znakem z této skupiny je pro nás mateřský pud matky. Pro evidenci využíváme vlastní faremní software.

Klíč k hodnocení reprodukce

Hodnocení snadnosti porodu:
1- bez pomoci chovatele, nebo by zvládla bez pomoci chovatele
2- s minimální pomocí chovatele, bez významné repozice plodu
3- porod s nutnou pomocí chovatele nebo veterináře
4- veterinární zákrok
9- neznámý průběh porodu (bez přítomnosti chovatele, nebo vytažení jehňat chovatelem bez možnosti posouzení obtížnosti porodu)

 

Průběh porodu se hodnotí bez ohledu na počet živých nebo mrtvých jehňat, ani není brána v potaz velikost jehňat
 

Hodnocení mateřského chování bahnice po porodu:
1- extrémně silný mateřský pud (okamžitě po porodu intenzivně olizuje všechna jehňata, aktivně je vyhledává)
2- dobrý mateřský pud (stará se dobře o všechna jehňata)
3- slabý mateřský pud (stará se o všechna jehňata, ale vlažně)
4- velmi špatný mateřský pud (nejeví zájem o všechna, nebo o některé z jehňat)
9- nezjištěno
 

Hodnocení vitality jehněte 5-10 minut po narození
1- velice aktivní jehně, stojící na zadních končetinách nebo kolenních kloubech
2- aktivní a energické jehně, ležící na hrudníku, držící hlavu vzhůru
3- slabé jehně, ležící rovně, schopné zvedat hlavu
4- velmi slabé jehně, neschopné zvednout hlavu, nepatrné pohyby
9- nezjištěno

Asistence při kojení
1- jehně saje dobře, bez pomoci, do 1 hodiny po narození
2- jehně saje dobře, bez pomoci, do 2 hodin po narození
3- jehně potřebuje pomoc při sání, kojeno pomocí lahve 1 x nebo 2 x v prvních 24 hodinách po
narození
4- jehně stále potřebuje pomoc při sání, i když je více než tři dny staré
9- nezjištěno
 

Individuální management jehněte
1-bez individuálního managementu
2- přikrmováno z lahve
3- závislé výhradně na mléku z lahve
4- kojení výhradně jinou ovcí než matkou
9- nezjištěno

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu