Představení farmy

Hospodaříme na úpatí Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 400 metrů a chováme 15 bahnic základního stáda romanovských ovcí. Stádo je zapojeno do kontroly užitkovosti i kontroly zdraví. 

Zakládáme si na tom, že naše stádo je celoročně chováno venku.  Pro naše pohodlí byl v roce 2016 zbudován přístřešek, který slouží především pro manipulaci se zvířaty (ošetřování, stříž..) a bahnění.

Řídíme se pravidlem, že to co nedokážeš změřit, to nemůžeš vyhodnotit a zlepšovat. Perfektní evidence je proto pilířem naší šlechtitelské práce. Také spektrum sbíraných informací o jednotlivých zvířatech je mimořádně široké. Přestože jde o poměrně náročný proces, považujeme tuto činnost za nezbytnou podmínku účinné selekce nejlepších jedinců k dalšímu chovu. Další zásadou je jednotnost vytvořených podmínek pro všechna zvířata, kdy se snažíme maximálně čelit zlepšené individuální péči o jedince. Jen tak můžeme vybírat geneticky nejlepší materiál, který se prosazuje svým genotypem a ne zlepšenými podmínkami prostředí.  Jednotné podmínky prostředí samozřejmě neznamenají špatné podmínky, jen přistupujeme ke všem stejným metrem. 

Všechna zvířata jsou zapsána v nejvyšším oddíle plemenné knihy plemene romanovská ovce. Všechny matky a všichni použití berani mají stanoven genetický typ DNA. U všech byl testován i genetický typ pro PrP  (vnímavost na scrapii). Prostřednictví nezávislé kontrolní organizace 100 % odchovaných jehňat prochází testem zjišťování hmotnosti ve 100 dnech a ultrazvukového zjištění výšky zádového svalu a hřbetního tuku. U matek je testována mléčnost měřením jejich produkce mléka.  Sami zjišťujeme u 100 % jehňat živou hmotnost při narození i v dalších fázích jejich vývoje. U jejich matek zaznamenáváme průběh porodu, chování a temperament. Součástí našeho selekčního programu je výběr jedinců odolných k průjmovým onemocněním, který není možný bez precizní evidence. Nelze opominout ani šlechtění na funkční exteriér. Všechna chovná zvířata mají zhodnocen zevnějšek nezávislým hodnotitelem a je zajištěna jejich detailní fotodokumentace. Jsme pyšní na to že doposud 100 % našich jehňat po DNA testech parentity (rodičovství) vždycky souhlasilo se svými rodiči. I to je dokladem naší precizní evidence. Důvodem pro tento spíše  výjimečný výsledek je i to, že označujeme naše jehňata trvale ušními známkami bezprostředně po narození.

Naše stádo má nejvyšší dostupné zdravotní parametry.   Hospodářství má přidělen status zanedbatelného rizika vůči klasické formě klusavky (scrapie). Jedná se o nejvyšší možnou úroveň tohoto statusu, které umožňuje odesílat plemenná zvířata do všech zemí Evropského společenství.  Pokud jde o meadi-visnu, je náš chov prostý této dnes velmi problémové nákazy již od od svého založení. Kromě nebezpečných nákaz je náš chov prostý běžně rozšířených chorob jako jsou například  nakažlivé kulhání, svrab, nebo klošovitost. V našem chovu jsme v minulosti nezaznamenali případy onemocnění enterotoxemie a pastrelozy, ale přesto proto nim preventivně vakcinujeme. Vakcinace proti nakažlivému kulhání je u nás nepřípustná, protože by mohla maskovat výskyt tohoto onemocnění v chovu.   Na zdravotním stavu chovu si zakládáme a proto naprosto minimalizujeme přísuny  zvířat z jiných chovů a případný nový genetický materiál se snažíme zajišťovat prostřednictvím inseminace.  

Z výše uvedeného vyplývá, že chov je zaměřen na produkci plemenných zvířat a inseminačních dávek nejvyšší třídy. Náš plemenný materiál je využíván špičkovými chovateli v řadě zemí. Zaměřujeme se na šlechtění romanovky nejen plodné, ale i zdravé a solidně osvalené.  Vedlejším produktem našeho šlechtění jsou zvířata tzv. "show typu" se kterými se pravidelně umisťujeme na předních pozicích na výstavách. 

Bahníme vždy v dubnu a naše jehničky se stávají matkami poprvé ve věku jednoho roku.  Zachování této ranosti je také jedním z našich šlechtitelských požadavků a  je podmínkou pro zařazení do chovu.

ZDRAVÍ + VYSOKÁ PLODNOST + RANOST + SOLIDNÍ OSVALENÍ + PŘIZPŮSOBIVOST CHOVU BEZ PŘÍSTŘEŠÍ = NÁŠ GENOFOND

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu