Složení ovčího mléka versus kravské a kozí

Složení ovčího mléka versus kravské a kozí

Často se na nás chovatelé obrací s prosbou o radu, čím krmit osiřelá jehňata.  Na trhu je celá řada komerčních náhražek. My jako náhradu mleziva používáme Lamb Volostrum od firmy Volac a jako umělou náhradu Lamlac od stejného výrobce. Umělé náhražky ale nejsou předmětem tohoto článku. Často se můžeme setkat s názorem že je lépe použít kozí mléko než kravské. Právě rozdílům ve složení kravského, kozího a ovčího mléka se bude věnovat tento příspěvek. Pro toho kdo spěchá a nemá čas na studování celého příspěvku stručná informace - kravské a kozí mléko je srovnatelně vhodné nebo nevhodné pro krmení jehňat.

Nejprve je třeba říci že mléka rozlišujeme na dvě hlavní skupiny albuminová a kaseinová. Rozdíl je dán právě v obsahu albuminu (zjednodušeně syrovátkové bílkoviny) a kaseinu (to je to co zůstává v tvarohu/sýru). Albuminové mléko má třeba člověk, prase nebo kůň. Nás ale zajímá především skupina zvířat, která svá mláďata krmí mlékem kaseinovým. Sem patří právě ovce, ale i koza a kráva. Rozdíly ve v průměrném  složení můžete vidět v následující tabulce. Do tabuly je zařazen i kůň jako ukázka savce s albuminovým mlékem (zvýšený podíl syrovátkových bílkovin albuminů proti kaseinu).  Jednotlivé složky jsou uváděny v procentech.

savec sušina tuku  bílkovina kasein syrovátkové bílkoviny sacharidy (laktoza) minerální látky
kůň 10,8 1,7 1,3 1,2 6,0 0,5
kráva 12,7 3,9 2,6 0,6 4,6 0,7
koza 13,3 4,5 3,0 0,6 4,3 0,8
ovce 18,7 7,5 4,6 1,0 4,6 1,0

Kozí mléko se obsahem základních složek velmi podobá kravskému mléku. Určitě není nutné pracně hledat kozu, když je k dispozici kráva. Obě mléka samozřejmě za ovčím mlékem zaostávají v koncentraci tuku i bílkovin (zejména kaseinu).

Jsou zde samozřejmě rozdíly mezi plemeny. Například koza anglunubijská má podle posledních republikovách výsledků kontroly užitkovosti (2017)  celkový obsah hrubých bílkovin v mléce 4,02 % a obsah mléčného tuku činí 4,62 %. Naproti tomu u zdaleko našeho nejrozšířenejšího plemene koza bílá je z posledních výsledků KU  obsah bílkovin na úrovni 3,11% a obsah tuku 3,34%. Rozdíly jsou i mezi plemeny skotu. Průměrný obsah tuku u holštýnského skotu je u nás teď například 3,85 %, u českého strakatého skotu 4,05 % a u plemene jersey 4,75%.  V případě obsahu bílkovin je to u holštýna 3,36 %, u strakatého skotu 3,55 a u jerseye 3,75%. Máme zde pak individuální krávy rekormanky, které jsou i v případě skotu schopny produkovat mléko přes 6,5 % tuku nebo bílkovinu přes 5%. To už je ale skutečná rarita. 

Ovčí mléko obsahuje vyšší koncentrace tuku, bílkovin, minerálních látek a sušiny než mléko kravské (celkový obsah sušiny ovčího mléka je 1,5 x vyšší než v kravském mléce, obsah tuku a bílkovin je více než 2x vyšší než v kravském mléce). Výživná hodnota mléka je téměř dvojnásobná. Obsah laktózy je srovnatelný. Tuk a bílkoviny jsou základními složkami sušiny- tvoří 69 % (oproti kravskému mlékukde je to 56%). Poměr tuku a bílkovin je vyšší u ovčího mléka než u kravského, výtěžnost při výrobě sýrů je 18-20 kg na 100 l mléka (kravské 10 kg na 100 l mléka). Dojná plemena ovcí s vyšší mléčnou produkcí mají spíše nižší koncentraci mléčných složek. Ovčí mlezivo obsahuje vyšší procento sušiny (10-17% tuku, 7-15% bílkovin ale méně laktozy (1,5-4%).)

Denní dávka ovčího mléka by měla odpovídat asi 20%  hmotnosti jehněte. V případě méně koncentrovaných náhražek pak více.

Poznámky

1)Za kaseinová mléka označujeme ta, která mají více než 75 % všech bílkovin tvořených kaseinem. Celkový kasein tvoří čtyři frakce αs1-kasein, αs2-kasein, β- kasein, κ-kasein.  Mezi syrovátkové bílkoviny řadíme  α-laktalbumin, β-laktoglobulin, bovinní sérový albumin a imunoglobuliny. Pojem hrubá bílkovina označuje obsah čisté bílkoviny společně s nebílkovinnými dusíkatými látkami, které představují v mléce 4-7 % celkového obsahu dusíku v mléce.

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu