Výsledky kontroly užitkovosti našich romanovek za rok 2017

Výsledky kontroly užitkovosti našich romanovek za rok 2017

V pondělí 24.čevvence 2017 u nás proběhlo vážení jehňat ve 100 dnech věku a měření výšky jejich zádového svalu a hřbetního tuku. Při této příležitosti jsme zvážili i všechny naše bahnice.

Průměrná hmotnost přepočtená na jednotný věk 100 dnů byla u 47 zvážených jehňat 29,9 kg. Průměrná výška nejdelšího zádového svalu (MLD) 23,8 mm a průměrná výška tuku 3,5 mm. Ukázku sonografického měření výšky svalu a tuku můžete vidět na přiloženém snímku.  Těchto 47 jehňat bylo zváženo od 15 matek.  To znamená 3,13 (nebo zváženost 313 %) jehněte na matku. Tento průměr dosti poškodila jedna ovce s jedináčkem a jedna ovce u které jsme o jednoho jejího potomka přišli díky tomu, že na něj spadla zábrana. Naše celkové letošní ztráty jehňat byly tedy jedno jehně mrtvě narozené při porodu (bohužel jsme u porodu nebyli) a jeden výše zmmíněný úhyn po úraze. 

Pro srovnání uvedeme ještě výsledky romanovských ovcí v kontrole užitkvosti průměr ČR za rok 2016. Celkem 1127 čistokrevných romanovských matek dosáhlo plodnosti 259,1 % , odchovu 202,9 % a průměrné hmotnosti jehňat ve 100 dnech 22,6 kg. Republikové údaje o zváženosti máme jen z roku 2013 a to bylo 177,5 %.  Měření výšky zádového svalu a tuku není u tohoto plemene povinné a běžně se neměří, tak jej za republiku uvádět nebudeme.

Naše výsledky jsou tedy vysoce nadprůměrné, ale je třeba dodat, že naše ovce jsou chovány v intenzívním režimu (vysoká úroveň výživy) a nelze tedy tyto výsledky přímo srovnávat s extenzívními podmínkami některých chovů. Věříme však, že kromě zlepšených podmínek prostředí, se na našich výsledcích podílí i genetická kvalita našich zvířat.

 

Pro zajímavost ješte uvedeme zjištěné výsledky vážení matek. Tento údaj není totiž běžně k dispozici. V chovu máme letos 2 prvničky (tedy ovce po prvním bahnění, kterým je něco málo přes rok) a u nich vychází jejich živá hmotnost jednotně 54 kg. Pokud jde o starší bahnice (13 kusů), tak nám vyšla průměrná hmotnost teď, tedy přibližně 100 dnů po porodu, 73 kg. Nejtěžší bahnice přitom vážila 84,8 kg a nejlehčí 65,2 kg.

Kontrola užitkovosti - sonografické měření svalu

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu