Vážení, měření a hodnocení ve 100 dnech věku letošních jehňat

Vážení, měření a hodnocení ve 100 dnech věku letošních jehňat

Letošní průměrná hmotnost jehňat přepočtená na jednotných 100 dnů věku činí u nás 32,6 kg.  To je trochu méně než ve špičkovém roce 2019.  Průměrná hmotnost beránků je přesně 35,0 kg. Nejlepší hmotnostní výsledky má letos v našem chovu jednoznačně Balisto. Průměrná hmotnost jeho 3 synů ve 100 dnech věku je 41,56 kg!

Pokud jde o průměrnou výšku nejdelšího zádového svalu, stádo dosáhlo 25,9 mm. U dvou beranů jsme dosáhli historiky nejvyšší hodnoty 33 mm!  V jednom případě jde o syna Ugandy a v druhém případě je to syn Balista. Dosavadní rekord 32 mm držel z roku 2014 beran ProVes Triomphe (72944021).

Pěkných vvýsledků bylo dosaženo pokud jde o hodnocení zevnějšku jehňat. Průměrná zmasilost 4,4 bodu, průměrná známka za tělesnou stavbu 4,9 bodu. Ani jedno jehně letos nedostalo srážku za barevný standard a proto je průměrem maximální známka 5. Průměrná známka za celkové hodnocení zevnějšku je 4,9 bodu.

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu