Reprodukční výkonnost stáda - 2. místo v ČR za rok 2019

Reprodukční výkonnost stáda - 2. místo v ČR za rok 2019

Na konci roku byl  ve Zpravodaji Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR publikován přehled nejlepších chovatelů pokud jde o reprodukční výkonnost jednolivých stád ovcí a koz v kontrole užitkovosti v roce 2019. Náš chov se umístil na pěkném druhém místě.

Ostatně chovatelé romanovských ovcí obsadili všechna přední místa žebříčku (přesně prvních 9 příček žebříčku). Náš chov se jak bylo řešeno výše umístil druhý. V roce 2019 jsem navážili v průměru 91,5 kg jehňat vážených ve věku 100 dní na jednu bahnici zapojenou v kontrole užitkovosti.

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu