Lineární popis zevnějšku jehňat

Lineární popis zevnějšku jehňat

Máme za sebou lineární popis zevnějšku všech 47 našich jehňat, u kterých tento týden proběhlo 100 denní vážení a ultrazvukové měření výšky nejdelšího zádového svalu.

Lineární popis zevnějšku  (LPZ) je vlastně numerické vyjádření skutečného utváření znaku uvnitř biologických extrémů. Při hodnocení zevnějšku využíváme 5 stupňovou stupnici.  Tentokrát šlo o LPZ u jehňat ve věku 100 dní.  Popsání zevnějšku u jednotlivých zvířat nám umožnnilo také porovnat jejich otce, jak se projevili na potomstvu. Například u postoje kočetin ze zadu, což je pro nás velmi důležitý znak, ukázal o něco slabší výsledek ProVes Vasil z linie Ruslan. Jeho 8 hodnocených potomků získalo v průměru známku za postoj končetin ze zadu 2,63 bodu. To je přibližně 0,7 bodu pod průměrem chovu (3,32). Znamená to v praxi, že jeho potomci mají hlezna v průměru o 0,7 bodu blíže k sobě než je průměr. Naproti tomu, průměr 11  potomků  berana ProVes Uganda je 3,73. Potomci tohoto plemeníka jsou v průměru o 1,1 bodu širší v postoji končetin ze zadu, než potomci Vasila. Naším cílem je u tohoto znaku dosáhnout průměru, který se bude co nejvíce blížit 5 bodům. Maximální hodnota ale není u všech znaků žádoucí. Například postoj končetin z boku je ideálně vyjádřen 3 body. 1 bod mají zvířata se strmým postojem a 5 bodů pak jedinci s šavlovitým postojem. Níže najdete tabulku proovnávající výsledky jednotlivých plemeníků v našich letošních odchovech.

LPZ jehňata 2017

 

 

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu