Čipování ovcí na vývoz

Čipování ovcí na vývoz

Těsně před vývozem jsme všechna zvířata, která pojedou do Srbska označlili elektronickými ušními známkami (čipy). 

Zvířata určená pro obchodování v rámci EU musí být označena elektronickým indentifikátorem (v našem případě elektronickou ušní známkou). Sice vyvážíme do Srbska, ale ovce pojedou přes Maďarsko a Slovensko. Používáme  dvoudílné ušní známky Zee Tags. Pokud jde o jejich ztrátovost, tak jsme zatím spokojeni. Přesto se snažíme tyto čipy zavěšovat až těsně přes exportem, protože v případě ztráty je malér. 

Hlava označená čipem (pravé ucho)

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu