Ohlednutí za vývozem do Srbska v roce 2014

Ohlednutí za vývozem do Srbska v roce 2014

V roce 2014 proběhnul historicky první legální vývoz plemenných ovcí z České republiky do Srbska. Ze srbské strany šlo o vůbec první legální dovoz tohoto plemene do země. Dnes můžeme říci, že šlo z pohledu plemene o historický okamžik k otevření spolupráce mezi oběma zeměmi. My jsme samozřejmě pyšní na to, že první "papírové" romanovky v Srbsku jsou právě z našeho chovu.

31.8.2014 odjelo do Srbska auto kvalitního dopravce zvířat pana Šupa celkem se 3 dospělými berany, jedním mladým beránkem, 4 dospělými ovcemi a 8 jehnicemi.  Byla vybrána skupina opravdu kvalitních jedinců. Cíl byl totiž jasný, dát základ srbskému chovu romanovek. Domovem prvních čistokrevných srbských romanovek se stal chov Slavoljuba Milicevice v Jagodině.  Mezi vyvezenými kusy najdeme opravdová esa jako je třeba historicky první národní šampión mladý romanovský beran ProVes Semtex (linie Relik), který vyhrál v roce 2013 ve Stránčicích. ProVes Solar (CZ66061021) se stal v Srbsku zakladatelem linie Rauch a ProVes Signal (66066021) pak založil srbskou linii Romi. Asi nejvýznamější vyvezenou bahnicí byla ProVes Sofie, jejíhož vnuka jménem Paradise Noah využíváme v plemenitbě ještě letos. Spolu se Sofií byla vyvezena také její plná sestra ProVes Sibyla. Na titulním snímku najdeme srbského chovatele Slavoljuba Milicevice s našimi berany.

foto1.jpg
50609921 ProVes Sofie
foto2.jpg
50610921 ProVes Sibyla
foto3.jpg
66061021 ProVes Solar
foto4.jpg
66064021 ProVes Semtex
foto5.jpg
66066021 ProVes Signal

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu