Jak to s exporty našich romanovských ovcí začalo...

Jak to s exporty našich romanovských ovcí začalo...

Romanovské ovce chováme od roku 1996, tedy více než 20 let. Náš chov navazuje na drobný užitkový chov vlnařských ovcí merinového typu. Prakticky okamžitě s přechodem na tehdy pro nás nové plemeno romanovských ovcí byl chov zapojen do kontroly užitkovosti. Chov se přesměroval z ryze užitkového zaměření na chov s cílenou produkcí plemenného materiálu. Stádo se postupně zvětšovalo. Romanovská ovce je plodné plemeno a tak to šlo poměrně rychle. Proto jsme se také brzy dostali k prodejným přebytkům. Prodeje samozřejmě nejdříve směrovaly na domáci trh, dnes jednoznačně převažuje zahraničí.

První beránek, kterého jsme vezli na základní výběr do plemenitby do Horní Bučice se narodil v roce 1998. Ještě jej ale nemůžeme nazývat produktem našeho šlechtění.  Tehdy ještě nebyl zaveden v ČR systém ústřední evidence  ani nebyly využívány státní registry. Byl využíván systém značení levých  a pravých ušních čísel, tak jak se vytetovala. V případě tohoto beránka bylo lévé ušní číslo 8214/8 a pravé 671/1. Plastové ušní známky byly tehdy spíše vzácností a nebyly povinné. Tento plemeník linie Recht potom po úspěšném výběru do plemenitby působil v našem stádě. První plemenný beránek byl ještě prodán do České republiky. Vzpomínám si že to bylo v roce 2000 a  šlo o berana RET 22, který byl prodán do chovu paní Plačkové. Později získal oficiální ušní číslo CZ34010061. To už byly počátky centrální evidence. Šlo o syna plemeníka o kterém jsem mluvil výše. Tohoto plemeníka můžeme považovat za první produkt opradu našeho šlechtění a také za prvního prodaného plemeníka. RET 22 pak poměrně dlouho působil v plemenitbě a zanechal dost potomků. V roce 2001 jsme vyprodukovali do plemenitby již 2 plemenné berany. Tentokrát šlo o berany po otci ROS 27 a oba byli prodáni chovatelům v České republice. V dalších letehc jsme již pevně zakotvili jako pravidelní producenti plemenných beranů pro české chovy.  V téže době jsme si pomalu mohli dovolit začít prodávat i první čistokrevné jehnice. První export proběhl do Chorvatska, ale jednalo se o vývoz organizovaný jiným chovatelem. Další vývozy již byly obvykle  v naší vlastní režii. Nejprve opatrně a pololegálně plemenní berani na Slovensko. Když totiž vše hodnotím z časovým odstupem, tak veškeré vývozní dokumenty nebyly tak docela kompletní.  Tehdy však byla i jiná doba, Všichni jsme se učili a to se týkalo i státní správy. Následovaly vývozy do Maďarska, Lotyšsko, Nizozemska a Itálie. V posledních letech jsou hlavními destinacemi země bývalé Jugoslávie a Rumunsko. Jsme pyšní na to že jsme jako první legálně dovezli romanovské ovce do Srbska. Pokud bych se měl pokusit dát dohromady výčet zemí kam se všude naše romanovky dostaly, byl by seznam asi následující : Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna, Srbsko, Itálie, Nizozemsko a Lotyšsko. Organizujeme i vývozy romanovských ovcí pro další domácí chovatele. Zatím největší jednorázový vývoz proběhl v roce 2016 kdy jsme chovateli v Rumunsku dodali 111 plemených romanovských jehnic.

Vše potřebné pro chovatele zvířat
a pěstitele rostlin

Webdesign:
Webdesign
Tvůrce webu:
Tvůrce webu